Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016

Συμμετοχή σε Online Σειρές

-ΓΚΡΡΑΟΥ F.F.E. Η ΣΕΙΡΑ (2014-) του VERPHIL.


https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDkCrPoAy_B2JT80tFGkOcm04wX69hAq

 -ΚΑΠΟΙΟΣ-SOMEONE (2016-2018) του VERPHIL.